Eigen bijdrage klikgebit in 2015 fors omhoog!

Eigen bijdrage klikgebit in 2015 fors omhoog!

Het Zorginstituut Nederland heeft een adviesrapport “Implantaatgedragen gebitsprothesen” ingediend bij Minister Schippers. In dit rapport worden kostenbesparende maatregen voorgesteld rondom (implantaatgedragen) gebitsprothesen te realiseren. Indien dit advies wordt overgenomen, zal de eigen bijdrage voor prothese en klikgebit in 2015 omhoog gaan. Mogelijke verhogingen van de…

Lees verder »