Het Zorginstituut Nederland heeft een adviesrapport “Implantaatgedragen gebitsprothesen” ingediend bij Minister Schippers. In dit rapport worden kostenbesparende maatregen voorgesteld rondom (implantaatgedragen) gebitsprothesen te realiseren. Indien dit advies wordt overgenomen, zal de eigen bijdrage voor prothese en klikgebit in 2015 omhoog gaan.

Mogelijke verhogingen van de eigen bijdrage klikgebit in 2015

Behandeling
Eigen bijdrage tandarts 2014
Eigen bijdrage tandarts
2015*
Reparatie prothese€ 0,-€ 7,-
Rebasing prothese (gebit passend maken)€ 0,-€ 13,-
Volledig boven- en ondergebit, onder op 2 implantaten met steg€ 250,-€ 270,-
Volledig boven- en ondergebit, onder op 4 implantaten met steg€ 250,-€ 410,-
Volledig bovengebit op 4 implantaten€ 125,-€ 340,-
Volledig bovengebit op 6 implantaten€ 125,-€ 460,-

*Deze bedragen zijn nog niet definitief, maar gebaseerd op het Advies van Zorginstituut Nederland, dat op 30 juni 2014 aan Minister Schippers is aangeboden.

 

Klikprothese vóór 31 december 2014 plaatsen financieel interessant

Het loont dus de moeite om ervoor te zorgen dat uw prothese vóór 31 december 2014 geplaatst wordt, zodat uw behandeling onder de voorwaarden van 2014 valt. Zo kunt u door de eigen bijdrage van de tandarts in 2015 te omzeilen mogelijk honderden euro’s besparen.